Doneren

Wij als team van Radio-United draaien geheel belangeloos voor de luisteraars.

Uiteraard worden er kosten gemaakt die door de DJ’s worden opgebracht.
U kunt ons steunen door een bijdrage te leveren als donatie om te delen in onze kosten.

Uiteraard is dit geheel vrijwillig en natuurlijk bepaald uzelf welk bedrag en de
termijnen waarin u ons steunen wil.

Als u ons Internet radiostation een warm hart toe draagt en wil dat wij door kunnen gaan met het verspreiden van de muziek welke wij draaien? Maak hiervoor dan uw steun over op rekeningnummer NL68INGB0701159901 t.n.v. H.J. Blokzijl

 Graag betalingen met vermelding van ‘donatie Radio United’.

Wij zijn u zeer erkentelijk en hebben uw steun ook hard nodig!

euros

Ook een eenmalige bijdrage is natuurlijk welkom.

Namens het gehele team alvast bedankt!